EKSPERTER OG FORSKNING

Forskning og vores eksperter er en vigtig del af LeJetøjskassens koncept. Vi samarbejder med en række eksperter, som bidrager med deres viden omkring børns udvikling og trivsel fra 0 til 3 år. Alle eksperter medvirker frivilligt med missionen om at hjælpe forældre til at give deres børn den bedste start på livet. Så lad os om at læse de tykke bøger og få leveret en afmålt portion viden om dit barns aktuelle udviklingsspring i hver LeJetøjskasse. Viden sikrer dig, at du har det bedste udgangspunkt i at forstå og støtte dit barn i sin udvikling.

Nysgerrighed er nøglen til viden for børn. Derfor har børn en naturlig nysgerrighed på nyt legetøj og er ekstra optaget af legetøj, der udfordrer de evner, der ligger lige ud over dem, som de besidder i forvejen. Samtidig er det vigtigt ikke at stille børn alt for svære og uoverskuelige opgaver. Når dit barn lykkes, opbygges selvtilliden og motivationen for igen at gå på opdagelse.

Audrey van der Meer
HJERNEFORSKER

Professor i neuropsykologi og neurolog på Norges Tekniske Naturvidenskabelige Universitet. Forsker i adfærd og perceptuel læring inden for spædbørns udvikling.

“Kvaliteten af de forbindelser som bliver skabt i hjernen hos din baby er afhængige af de oplevelser som barnet udsættes for. Det betyder, at desto flere varierede oplevelser som barnet får, jo bedre kan det opbygge sin egen hjerne.”

Yamuna Ratnasingham
SPECIALLÆGE

Børne- og ungdomspsykiatri ved Hejmdal Privathospital. Uddannet i 2015 som Body Movement Terapeut.

“Børns udvikling og kreativitet udvikles i leg. Legen er den eneste måde, hvor både børn og voksnes personlighed kan udfolde sig på den mest diverse måde”

Lene Raadkjær Jørgensen
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Privatpraktiserende i Esbjerg. Udgiver af app’en BabyTummel og underviser på mange BabyTummelhold.
BabyTummel er både nørdet viden omkring bevægelseskvalitet og muskulære balancer i Babykroppen, men også masser af inspiration til sansestimulering, leg og stjernestunder.

”Via tummel og leg kan vi som forældre være med til at give baby/barnet en masse kropslige erfaringer – erfaringer som bliver grundlaget for deres videre motoriske rejse”

Siv Fuglsang
FAMILIEPÆDAGOG

Forældresparring og familiestøtte. Uddannet pædagog med speciale i pædagogik, krop og læring, reflektion, erkendelse, etik og moral.

“Frustrationer er nødvendige, når børn øver sig på noget nyt. Da frustrationer er energi, og her i findes ønsket om at kunne. De balancerede frustrationer mellem det barnet kan selvstændigt og det, det kan ved samspil, er motivationen og drivkraften bagved barnets standhaftighed.”

Tine Juul-Brinkmann
PÆDAGOG

Pædagog i en bevægelsesbørnehave.

“En af vores vigtigste opgaver som forældre er at skabe rum og tryghed til leg og læring. Når barnet er motiveret og inspireret, har det lyst til at lære og udvikle sig. Ved at tilbyde legetøj som er på barnets niveau, støtter vi barnet i dets udvikling, der hvor det er. Og skaber lærings glæde, som forhåbentligt vil følge barnet hele livet.”

Lisbeth Svenstrup
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Aalborg universitetshospital, børneafdelingen. Udredning af børn: psykomotorisk udvikling og tilknyttede problemer, samt sansemotoriske vanskeligheder.

“Det er vigtigt at forældrene gør en indsats for at aktivere sit barn med legetøj, musik eller små lege. Ellers kan barnet komme bagud motorisk. Desuden styrker varierede oplevelser barnets selvtillid.”

Ninna Pedersen
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Frederikshavns kommune, arbejdsområde: børn og spædbørn med sansemotoriske problemer.

“Sanseleg i en tidlig alder har stor betydning for opvæksten. Børn, der bliver stimuleret godt, bliver simpelthen dygtigere både motorisk og kognitivt.”

Katrine Arnhem
SØVNCOACH

Vejleder i babysøvn, babymotorik og babymassage.

“Jeg tror på trygge overgange, om det drejer sig om søvn eller udvikling. Jeg tror på, at man skal se barnet hvor det er, og ikke hvor det skal hen. For mig er det derfor vigtigt, at børn stimuleres, motiveres og styrkes i den naturlige udvikling, som de er i.”

Julie Veronika Lade
BØRNEFYSIOTERAPEUT

Fysioterapeut, uddannet inden for baby- og børnefysioterapi i 2017. Startede i 2018 Sansefys, en børnefysioterapiklinik beliggende i Valby.

”Fri bevægelighed og stimulering af muskler og sanser er en forudsætning for optimal motorisk udvikling”

Pernille Hjortshøj
BABY SIGNING

Certificeret i Baby Signing. Instruktør i babyrytmik. Børnesundhedsvejleder og socialrådgiver.

“Ved at styrke barnets motorik og musikalske sans hjælper, vi barnets udvikling på vej. Og ved at tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) fremmes lysten til at lære, allerede fra baby er spæd.”

Cecilie Rothschild Henriksen
BØRNEERGOTERAPEUT

Uddannet ergoterapeut, certificeret Advanced Sensory Integration terapeut, certificeret Stimulastik-instruktør® samt certificeret Babysvømnings-instruktør.

“Leg, motorik, læring og sansebearbejdning er essentielt for alle børn. Som ergoterapeut tænker jeg på ”det hele billede” og ser derfor hele barnet og tilpasser lege og aktiviteter til det enkelte barn. Det skal være stimulerende, sjovt og motiverende.”

Naja Bach Leegaard
BABYTEGNSKONSULENT

Uddannet pædagog med særlig interesse for de 0-2-årige. Studerer pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. Ejer af firmaet Babytegn for de mindste, hvis formål er at udbrede kendskabet til babytegn, samt støtte forældre og professionelle i brugen af disse.

”At blive set, mødt, forstået og anerkendt har stor betydning for det lille barns udvikling. Det giver selvtillid og selvværd og skaber et solidt fundament for den videre udvikling. Med babytegn får vi indblik i børns indre verden, før de kan tale. Det hjælper os til at imødekomme deres behov, forstå deres tanker og anerkende deres følelser.”

Kirsa Björkmann Nilsson
PÆDAGOG
“Som pædagog er jeg optaget af mennesker. Og særligt efter jeg selv er blevet mor er jeg nu optaget af det lille barns alsidige udvikling. Vi ved, det er i samspillet med den guidende voksen, kombineret med børneinitierede lege, at det enkelte barn motiveres til at udvikle sine motoriske, sproglige, personlige og sociale kompetencer. Det er særligt legen og fordybelsen heri, som er omdrejningspunktet for barnets læringsmuligheder. Barnet vil helt naturligt lære gennem leg, bl.a med stimulerende og udviklende legetøj, som er tilpasset barnets udviklingstrin samt alder. I dag ved vi også at barnets udvikling, gennem leg, er en del af forudsætningen for at begå sig senere i livet. Vi må derfor ikke underpriorterer legen.”
Vidunderlige Uger
FORSKNING

Over 35 års forskning i babyers udvikling viser at babyer gennemlever 10 mentale kvantespring i deres første 20 levemåneder, som ligger fundamentet for barnets talenter, præferencer og personlighed.

“Under et spring, fra ét neurologisk udviklingstrin til det næste, sker der store forandringer i babyens hjerne, på ganske kort tid. Det åbner op for at barnet kan forstå mere, og lære nye færdigheder. Det interessante er at disse spring finder sted hos alle børn på samme tidspunkter, med få ugers nøjagtighed. Hver stor forandring giver barnet en ny evne og ændrer den måde, det opfatter verden på. Og hver gang en ny sansning overvælder barnet, giver den også barnet mulighed for at lære et nyt sæt færdigheder, der passer til den nye verden det kan sanse.”