Handels- og leveringsbetingelser

Ved godkendelse af køb hos LeJetøjskassen Aps er du bekendt med betingelser og vilkår for abonnementer og accepterer disse. Det skal bemærkes, at følgende betingelser og vilkår skal accepteres, før køb af abonnementer hos LeJetøjskassen.

Generelle oplysninger

Juridisk navn: LeJetøjskassen ApS

Organisationsform: Anpartsselskab

CVR: 41507357

Adresse: Constancevej 9, 9000 Aalborg

Email: info@lejetojskassen.dk

Telefon: (+45) 2067 5066

 

Priser

Alle angivne priser hos LeJetøjskassen er inkl. moms.

Abonnementsprisen er 369 kr./pr. måned og er inkl. fragt ved levering, ombytning og afhentning.

Prisen i introduktionsperioden er 299 kr./pr. måned.

Introduktionskampagnen udløber 31.04.2021. Herefter overgår alle til almindelige medlemskaber med første prisstigning fra maj 2021.

 

Persondata

For at du kan indgå aftale med LeJetøjskassen, skal følgende oplysninger oplyses:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • kontooplysninger
 • terminsdato / fødselsdato

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for LeJetøjskassen. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes og hvilke rettigheder du har som registreret kunde.

 

Opsigelse

Køber kan til enhver tid opsige sit medlemskab. Opsigelsen kan ske via din profil på www.lejetojskassen.dk eller skriftligt til info@lejetojskassen.dk. Der er ingen binding på dit abonnement. Dog skal vi senest have modtaget din opsigelse 14 dage inden din næste ombytning er planlagt.

 

Abonnementsbetaling

De månedlige betalinger sker via automatisk betaling på dit tilmeldte betalingskort, og vi planlægger din månedlige betaling således denne synkroniseres med din leveringsdato.

 

Køb af legetøj over abonnement

Ønsker du at beholde og dermed købe et eller flere stykker legetøj, vil betalingen ske via fakturering. Vi sende en faktura til din mailadresse når kassen er modtaget og gennemset på vores lager.
Prisen for det enkelte stykke legetøj, vil altid være oplyst på den medfølgende blanket under “udvalgt legetøj”.

 

Forbehold for ændringer

LeJetøjskassen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer på www.lejetojskassen.dk. Såfremt der skulle ske ændringer af væsentlig betydning for abonnementer såsom priser og vilkår, vil disse blive oplyst via din mailadresse med varsling, så du får mulighed for at opsige dit medlemskab under dine gældende forhold.

LeJetøjskassen tager forbehold for trykfejl på hjemmesiden eller sociale medier, og du skal i denne sammenhæng bemærke, at ændringer eller tilføjelser vil fremgå af www.lejetojskassen.dk

 

Legetøjet

Abonnementet indeholder den til enhver tid gældende legetøjssammensætning, som er udvalgt af LeJetøjskassen. Du vil altid kunne se hvilke producenter som leverer til LeJetøjskassen på LeJetøjskassen.dk. LeJetøjskassen tager dog forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte fremgå af hjemmesiden eller på sociale medier.

Produkterne udskiftes i de alderssvarende legetøjskasser for at forbedre legeværdien af det sammensatte sortiment. Dette sker hvis LeJetøjskassen mener at have fundet bedre alternativer til en specifik legetøjskasse.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti

OBS: LeJetøjskassen opfordrer altid at have dit barn under opsyn, når det leger med legetøj fra LeJetøjskassen. Der vil altid være en risiko for, at barnet kan komme til skade eller en kvælningsrisiko, hvis ikke du har dit barn under opsyn. Nogle produkter kan være være både lærerige og sjove for dit barn, selvom det på emballagen fremgår at barnet bør være ældre. Hvis sådanne produkter er udvalgt til kasser, der ligger tidligere end den anbefalede alder, er det udelukkende produkter, der ikke indeholder smådele.

LeJetøjskassen bringer relevante informationer fra andre hjemmesider, videnskabelige artikler og/eller sociale medier i form af links, referater og/eller citater på vores hjemmesiden og ander medier. Andet indhold fra de anvendte kilder, som ikke postes eller kontrolleres af LeJetøjskassen, kan vi ikke stå til ansvar for.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på dit abonnement.

Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager din LeJetøjskasse. Returneringsomkostninger afholder kunden selv.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@lejetojskassen.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du sende varen til:

 

LeJetøjskassen Aps

Constancevej 9,

9000 Aalborg

 

Du kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give LeJetøjskassen tydelig meddelelse herom.

 

Returnering

Såfremt varen allerede er afsendt til din adresse ved fortrydelsens indgivelse, skal pakken returneres til LeJetøskassens adresse, uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdage fra datoen for oplysning om fortrydelse. Bemærk, at der går 1-3 hverdage fra indlevering i pakkeshop til LeJetøjskassen modtager pakken. Omkostninger forbundet med returneringen, herunder porto, betales af køber. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra leveringstidspunktet og indtil returneringen kan påvises via indleveringskvittering.

 

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder købet vil LeJetøjskassen gennemfører vi en tilbagebetaling til samme betalingskort (eller nummer), som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

I tilfælde af ødelagt legetøj eller anden værdiforringelse af legetøjet, som du hæfter for, fratrækkes beløbet for det ødelagte i returbeløbet. Benytter du dig af fortrydelsesretten, inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer LeJetøjskassen beløbet senest 14 dage efter at pakken er i LeJetøjskassens besiddelse. LeJetøjskassen tilbageholder således tilbagebetalingen, indtil LeJetøjskassen har modtaget varen retur. Således har mulighed for at vurdere indholdet. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at du ikke bliver pålagt yderligere gebyrer eller afgifter som følge af refunderingen.

 

Ejendomsretten

Det til enhver tid gældende legetøjssortiment hos LeJetøjskassen er Lejetøjskassens ejendom, som du gennem dit abonnement opnår brugsretten til med mindre du vælger at købe legetøjet efter endt lejeperiode. Ønsker du at købe et eller flere stykker legetøj skal du oplyser LeJetøjskassen herom via mail. Vælger du at beholde legetøjet trækkes den oplyste købspris over næste måneds abonnement og du overtager dermed ejendomsretten. Mangler et stykke legetøj i kassen, når denne overdrages til LeJetøjskassen, vil dette behandles som et ønske fra dig om at købe produktet.

 

Ombytning af legetøjet

Det skal bemærkes, at det fremsendte legetøj udskiftes i takt med barnets udvikling. Ombygningerne sikre at barnet altid har legetøj som følger den mentale og motoriske fremgang. Ombygningerne er nødvendige for at opleve den fulde værdi af LeJetøjskassens koncept. Ombytningen sker på din adresse, ved at du sætter LeJetøjskassen ud til fordøren, hvor LeJetøjskassen i introduktionsperioden selv står for ombytningen. Introduktionsperioden er kun gældende for personer bosiddende i Aalborg-området, med mindre andet er aftalt og godkendt af Lejetøjskassen selv. Efter januar 2021 vil DAO stå for ombygningen på din hjemmeadresse.

Du tilbageleverer legetøjet ved udløbet af din abonnementsperiode, som bestemmes af den tilmeldte terminsdato. Det bør dermed bemærkes at ombytningsdagen for vores medlemmer er forskellig, da terminsdatoen er anvisende for, hvornår levering/ombytning sker på måneden.

Køber kan vælge at købe et eller flere stykker legetøj fra LeJetøjskassen.

Alle produkter har sin egen købspris, som er oplyst på den medfølgende blanket. Enkelte produkter vil du ikke have mulighed for at købe eksempelvis Bobles produkter, idet det strider mod den aftale LeJetøjskassen har med leverandøren, Coolshop (i dette tilfælde). I disse tilfælde vil produktet ikke have oplyst en købspris, og køber trækkes vejledende salgspris for produktet, hvis det ikke tilbageleveres.

 

Købers ansvar for legetøjet

Legetøjet skal tilbageleveres i sin helhed. Tilbageleveres kun dele af legetøjet eller ødelagt legetøj vil det betragtes som et køb af det mangelfulde eller beskadigede legetøj. Du holdes ikke ansvarlig for et almindeligt slidtage ved sædvanlig anvendelse af legetøjet. Det skal dog understreges, at du kan holdes ansvarlig, såfremt det fremsendte legetøj er gået i stykker eller på anden måde bortkommet, i de tilfælde der måtte falde uden for hvad der måtte forstås ved almindelig anvendelse. I sådanne tilfælde vil du kun blive faktureret den oplyste købspris, tilsvarende et køb af legetøjet.

Du bærer altid ansvaret og risikoen for legetøjet fra leveringstidspunktet på hjemmeadressen og frem til LeJetøjskassen afhentes af DAOs leveringsservice.

 

Sælgers ophævelse af medlemskab

Det skal bemærkes, at LeJetøjskassen kan vælge at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, såfremt du misligholder dine forpligtelser overfor LeJetøjskassen (som beskrevet i betingelserne og vilkårene for abonnementer), dette værende i situationer hvor:

 • Du udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement.
 • Du forsømmer din tilbageleveringspligt, uden ønske om køb af produkterne, eller at du ikke tilbageleverer det fremsendte legetøj i sin helhed.
 • Du forsømmer dit ansvar for vedligeholdelse af det fremsendte legetøj.
 • Du har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte legetøj, herunder pantsat legetøjet.

Såfremt LeJetøjskassen finder det nødvendigt at ophæve abonnementet med dig, skal LeJetøjskassen give dig en frist på minimum 14 dage, til at du kan udbedre eller rette op på handlinger i strid med betingelserne og vilkårene for abonnementet. Fristen finder dog kun anvendelse, såfremt LeJetøjskassen vurderer, at den pågældende situation kan genoprettes.

 

Købers pligt ved ophævelse

Finder vi det nødvendigt at ophævet dit abonnement på baggrund af et af misligholdelse punkterne, er du forpligtet til at betale for følgende tilfælde:

 • I tilfælde betalingsmisligholdelse, er du forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
 • I tilfælde af skader eller mangler på det fremsendte legetøj er du forpligtet til at erstatte legetøjets fulde værdi. Vurderingen af din vedligeholdelsespligt vil tage udgangspunkt i betingelser og vilkår for abonnementer.

 

Klageadgang

Såfremt du vil klage over dit køb, skal denne rette henvendelse til Dorthe Klitgaaard Thomsen på mailadressen info@lejetojskassen.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.

 

Force Majeure

Det gør sig gældende, at LeJetøjskassen ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser for vilkår og betingelser for abonnementer, såfremt der er tale om en hændelse, som LeJetøjskassen ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.