fbpx

Rolleleg. Det ligger i ordet.

Det er en leg, hvor barnet påtager sig en rolle. Ofte er det en efterligning af, hvad barnet ser. Mindre børn gengiver ofte forældrenes handlinger i legen, eksempelvis når mor laver mad eller far kører bil. Senere begynder de at efterligne andre børn, eller det de ser i film eller på ipad’en såsom at ninjago sloges med sine fjender. Børn indlever sig i rollen og udfører den pågældende rolles opgaver. Rolleleg er en vigtig del af børns udvikling, fordi det giver dem en forståelse af livet. Børn kan ikke bare lære at være mennesker, men de skal opleve det for at lagre det i underbevidstheden. Man kan sammenligne det med at lære at cykle… Børn lærer aldrig at cykle ved blot at få det fortalt. Det er først, når de sidder på cyklen og mærker den, at de lærer at tøjle den. Børn skal opleve, prøve, røre og lege for at forstå, hvordan verdenen fungerer. Derfor er rolleleg en vigtig del af børns udvikling, fordi de igennem legen tester omgivelserne af for bedre at kunne forstå dem. Det er samtidig med til at udvikle deres personlighed, fordi de ikke kun lærer om verden og mennesker omkring sig, men de lærer også sig selv bedre at kende.

Det er min klare overbevisning, at børn allerede leger rolleleg, inden de er fyldt 1 år. Det er på det helt spæde begynderniveau. Det kan eksempelvis komme til udtryk, når barnet i dagplejen putter sutten i munden på det mindste barn, fordi barnet har set dagplejemoren gøre det, eller når bamsen får masser af kram og kys, som gengiver morens handling. Jo ældre børn bliver, jo mere detaljeret bliver rollelegen. Nu skal bamsen ikke kun have et kram, men den skal også med på tur til købmanden, og den skal vaskes, mades, puttes og måske synges for. I takt med at rollelegen udvikler sig, bliver det tydeligt, hvor langt barnet er i sin opfattelse af verden. 

Som forældre kan man blive inviteret med ind i rollelegen. Forældrenes vigtigste opgave er at gå med på barnets initiativ og lade barnet styre legen. Bidrag, men forsøg så vidt muligt ikke at tage styringen. Det giver barnet en følelse af selvstændighed. Og det gælder ikke kun i rollelegen. Når barnet begynder at tage initiativ og styring, er det vigtigt at turde at vente og træde et skridt tilbage, så barnet eksempelvis får lov til at spise maden selv, selvom det sviner, tage tøj på, selvom det tager længere tid eller at samle klodserne selv, selvom det ikke gøres på den mest effektive måde.

Skrevet af: Tine Juul-Brinkmann, Pædagog i en bevægelsesbørnehave

Hver måned udskiftes dit legetøj

*OBS – Manglende returnering af legetøjskassen bliver anset som et ønske om at beholde produkterne og købe dem fri. Vi fakturerer derfor det oplyste beløb for produkterne.