fbpx
Børn gennemgår 10 mentale og motoriske tigerspring i deres udvikling meget tidligt i livet, og forskning viser, at helt naturlige humørskift hører sammen med denne udvikling. Vi giver dig her et overblik over tigerspring og tilsvarende humørskift.


Barnets erfaringer gennem disse tigerspring lægger grundstenene for barnets talenter, præferencer og personlighed. Hvert spring ændrer barnets fysiske kunnen og mentale opfattelsesevne i sådan en grad, at man som forælder kan blive overrasket over, at barnet kan noget nyt nærmest fra den ene dag til den anden. Det kan også være frustrerende, når ens spædbarn bliver ked af det, især når man ikke kan regne ud præcis hvad barnets humør bliver så påvirket af. Men de pludselige humørsvingninger i barnets første levemåneder er blot en del af barnets helt naturlige udvikling. Barnet har brug for tryghed og nærhed, når det skal vænne sig til sin nye forståelse af sig selv og sin omverden.

I figuren her kan du se, hvornår du kan begynde at forvente et spring, som forekommer i uge 5, 8, 12, 19, 26, 37, 46, 55, 64 og 75 efter dit barn er født. Her ser du også, hvornår du kan forvente helt naturlige skift i dit barns humør, så du ikke behøver at bekymre dig! I disse perioder, som i figuren er markeret med grå uvejrsskyer, kan dit barn være mere omklamrende, grædende eller krævende end det plejer. Dette sker, fordi dit barn kan mærke, at der sker noget i kroppen og sindet, hvilket gør det uroligt. Dette skal du dog kun se som et tegn på, at dit barn er i gang med at udvikle sig og gøre fantastiske fremskridt!

 

Her er en kort oversigt over de 10 mentale spring, som dit barn kommer til at opleve i løbet af sine første 20 levemåneder:

Første spring: 5 uger – SANSERNE
Dit barn bliver i denne periode overvældet af nye fornemmelser både fra omverdenen men også fra sig selv. Barnets indre organer såvel som dets bevidsthed udvikler sig hurtigt, hvilket gør barnets sanser mere følsomme.

Andet spring: 8 uger – NYE MØNSTRE
Her begynder dit barn at genkende ting, som det ser, hører, lugter, smager og mærker. Barnet viser også de første tegn på sin udviklende personlighed i form af at vise, hvad det kan lide og ikke lide.

Tredje spring: 12 uger – GLIDENDE OVERGANGE
Omkring 12-ugers alderen vil dit barn opfatte hvordan ting omkring det ændrer sig gradvist. Dit barn vil bl.a. blive opmærksom på tonelejer som skifter eller en krop som skifter position. Barnet vil også selv kunne skabe disse glidende overgange.

Fjerde spring: 19 uger – BEGIVENHEDER
Dit barn kan omkring denne alder lave en kort række glidende bevægelser og gør måske endda sine første forsøg på at kravle. Denne evne til at kunne sætte bevægelser og lyde sammen i mindre serier gør også at barnet begynder at lave små ‘pludre’-sætninger. 

Femte spring: 26 uger – SAMMENHÆNGE
Nu begynder dit barn at kunne registrere mange sammenhænge og at forstå at visse ting hænger sammen med visse andre. Afstande bliver en realitet for barnet, som pludselig bliver opmærksom på, at legetøj eller mor nogle gange er uden for rækkevidde, hvilket kan være frustrerende.

Sjette spring: 37 uger – KATEGORIER
Grupper og kategorier opstår i dit barns forståelse, og det kan snart genkende at visse ting lugter ens eller ser ens ud og derfor hører til samme kategori. Gennem leg undersøger barnet ligheder og forskelle på ting, dyr og mennesker i dets omgivelser for at lære at ‘sortere’ dem.

Syvende spring: 46 uger – RÆKKEFØLGE
Dit barn bliver nu optaget af at konstruere og at sætte begivenheder i rækkefølge. Barnet undersøger hvad der sker, når det udfører handlinger i en bestemt rækkefølge. Det kan måske være bevidst om, at det får sko på ved at hente dem og placere dem ved fødderne, før det er i stand til at få dem på selv.

Ottende spring: 55 uger – PROGRAMMER
Evnen til at forstå programmer er en videreudvikling af rækkefølger. Barnet begynder at forstå hvilke ting der kommer i rækkefølge og at der er flere måder at opnå samme resultat.

Niende spring: 64 uger – PRINCIPPER
Barnet begynder at tænke på en måde som mere ligner en voksens måde at tænke på. Du kan måske lettere forstå, hvad dit barn forsøger at gøre eller fortælle. Barnet kan også snart selv lave om på programmer og selv bedømme om denne forandring er god eller dårlig.

Tiende spring: 75 uger – SYSTEMER
Dit barn bliver efterhånden bevidst om sin evne til at styre egen krop. Barnet opdager, at det har sin egen vilje og en kontrol, som kan få ting til at ske. Det begynder at forstå forskellen på sig selv og på andre, og det begynder at danne sig en samvittighed.

 

Når du bruger listen, så husk at intet barn vil gøre det hele eller følge listen slavisk. Nogle viser kun et par af de beskrevne færdigheder på dette tidspunkt, og måske er der færdigheder, som du først ser uger eller måneder senere. Smag ændrer sig – også blandt spædbørn! Når du lægger mærke til dit eget barns præferencer, vil du opdage hvad der gør dit barn så unikt.

I kommende indlæg her på bloggen vil vi gå i dybden med de enkelte tigerspring og den mentale og motoriske udvikling, som dit barn gennemgår i sine første 20 levemåneder.

Skrevet af LeJetøjskassen, baseret på Vidunderlige Uger
Vidunderlige Uger af Frans Plooij, Hetty van de Rijt & Xaviera Plas-Plooij

Hver måned udskiftes dit legetøj

*OBS – Manglende returnering af legetøjskassen bliver anset som et ønske om at beholde produkterne og købe dem fri. Vi fakturerer derfor det oplyste beløb for produkterne.